• open panel

Scholarship recipients

Trang chủ | Thư ngỏ | Hình ảnh | Danh sách người nhận | Danh sách quyên góp | Hình thức quyên gópEnglish

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VEFFA 2020
Huyện Cần Giờ và quận Tân Phú

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Nguyễn Thành Nhựt 2002 hết 12 Cha bắt cua, mẹ may giày, nuôi 2 con ăn học.
2 Nguyễn Thị Kiều Nga 2002 hết 12 Cha làm thuê nuôi 2 chị em ăn học.
3 Bùi Thị Anh Thư 2002 hết 12 Cha bị tai nạn giao thông mất khả năng lao động, mẹ làm thuê nuôi cả gia đình và 2 con đang đi học.
4 Nguyễn Thị Diệu Thảo 2002 hết 12 Cha chạy xe ôm, mẹ làm công nhân viên.
5 Nguyễn Hoài Linh 2002 hết 12 Nhà 5 nhân khẩu, cha mẹ buôn bán nuôi 2 con đi học.
6 Bùi Thị Trúc Ly 2002 hết 12 Cha mẹ đi te nuôi 2 con ăn học.
7 Nguyễn Thế Anh 2002 hết 12 Cha bắt cua, mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học.
8 Huỳnh Trung Nghĩa 2002 hết 12 Cha làm thuê, mẹ buôn bán nuôi 2 con ăn học.
9 Trần Thị Thúy Quỳnh 2002 hết 12 Cha mẹ cho thuê bàn ghế nuôi 2 con ăn học.
10 Võ Quang Linh 2003 12 Nhà có 4 nhân khẩu cha mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học, hộ cận nghèo.
11 Nguyễn Anh Thư 2003 12 Nhà 3 nhân khẩu, cha mẹ thả bum ở rừng, ở với bà nội để đi học.
12 Triệu Lê Gia Hân 2003 12 Gia đình có 4 nhân khẩu, cha, mẹ làm tại bệnh viện 115, mẹ mới bị tai nạn giao thông, 2 con đi học.
13 Bùi Thị Nguyễn Nhi 2002 hết 12 Gia đình có 4 nhân khẩu, cha làm giáo viên, mẹ làm thợ may, nuôi 2 con ăn học.
14 Trần Thị Mỹ Tiên 2003 12 Nhà có 4 nhân khẩu cha làm thuê, mẹ làm công nhân, thuộc hộ cận nghèo, 2 con còn đi học.
15 Nguyễn Trí Dũng 2005 10 Cha mẹ đều đã về hưu, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, hai chị em đều đi học, chị học Đại học Khoa học Tự Nhiên, em học Lê Hồng Phong.
16 Nguyễn Thị Hoài Xuân 2001 ĐH Cha mẹ đều đã về hưu, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, hai chị em đều đi học, chị học Đại học Khoa học Tự Nhiên, em học Lê Hồng Phong. ĐH Khoa học Tự nhiên

Ghi chú: Vào thời điểm phát học bổng ở Cần Giờ (tháng 8/2020), các em chưa có kết quả thi đại học.

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VEFFA 2019

Huyện Cần Giờ

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Nguyễn Hồ Tuấn Cảnh 2001 12 Cha mẹ làm thuê nuôi 2 con đi học.
2 Nguyễn Thành Nhựt 2002 12 Cha bắt cua, mẹ may giày, nuôi 2 con ăn học.
3 Nguyễn Thị Kiều Nga 2002 12 Cha làm thuê nuôi 2 chị em ăn học.
4 Bùi Thị Anh Thư 2002 12 Cha bị tai nạn giao thông mất khả năng lao động, mẹ làm thuê nuôi cả gia đình và 2 con đang đi học.
5 Nguyễn Thị Diệu Thảo 2002 12 Cha chạy xe ôm, mẹ làm công nhân viên.
6 Nguyễn Hoài Linh 2002 12 Nhà 5 nhân khẩu, cha mẹ buôn bán nuôi 2 con đi học.
7 Bùi Thị Trúc Ly 2002 12 Cha mẹ đi te nuôi 2 con ăn học.
8 Nguyễn Thế Anh 2002 12 Cha bắt cua, mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học.
9 Huỳnh Trung Nghĩa 2002 12 Cha làm thuê, mẹ buôn bán nuôi 2 con ăn học.
10 Trần Thị Thúy Quỳnh 2002 12 Cha mẹ cho thuê bàn ghế nuôi 2 con ăn học.
11 Võ Quang Linh 2003 11 Nhà có 4 nhân khẩu cha mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học, hộ cận nghèo.
12 Nguyễn Anh Thư 2003 11 Nhà 3 nhân khẩu, cha mẹ thả bum ở rừng, ở với bà nội để đi học.
13 Triệu Lê Gia Hân 2003 11 Gia đình có 4 nhân khẩu, cha, mẹ làm tại bệnh viện 115, mẹ mới bị tai nạn giao thông, 2 con đi học.
14 Bùi Thị Nguyễn Nhi 2002 12 Gia đình có 4 nhân khẩu, cha làm giáo viên, mẹ làm thợ may, nuôi 2 con ăn học.
15 Trần Thị Mỹ Tiên 2003 11 Nhà có 4 nhân khẩu cha làm thuê, mẹ làm công nhân, thuộc hộ cận nghèo, 2 con còn đi học.

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VEFFA 2018
Huyện Cần Giờ

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 2000 ĐH Cha mẹ làm thuê, thường xuyên đi xa. Em sống với gia đình chị Hai. ĐH Công Nghệ Thực Phẩm TPHCM
2 Nguyễn Thị Thu Liên 2000 ĐH Cha làm thuê, mẹ buôn bán nuôi con và bà tuổi đã cao. ĐH Tôn Đức Thắng
3 Nguyễn Ngọc Thạch 2000 ĐH Cha đóng giày, mẹ nội trợ, 5 anh em đi học. ĐH Tôn Đức Thắng
4 Huỳnh Kim Bích 2000 Mồ côi cha, mẹ rửa chén nuôi 3 con đi học.  CĐ Sư Phạm Trung Ương TPHCM
5 Nguyễn Hồ Tuấn Cảnh 2001 12 Cha mẹ làm thuê nuôi 2 con đi học.
6 Nguyễn Thành Nhựt 2002 11 Cha bắt cua, mẹ may giày, nuôi 2 con ăn học.
7 Nguyễn Thị Kiều Nga 2002 11 Cha làm thuê nuôi 2 chị em ăn học.
8 Bùi Thị Anh Thư 2002 11 Cha bị tai nạn giao thông mất khả năng lao động, mẹ làm thuê nuôi cả gia đình và 2 con đang đi học.
9 Nguyễn Thị Diệu Thảo 2002 11 Cha chạy xe ôm, mẹ làm công nhân viên.
10 Nguyễn Hoài Linh 2002 11 Nhà 5 nhân khẩu, cha mẹ buôn bán nuôi 2 con đi học.
11 Bùi Thị Trúc Ly 2002 11 Cha mẹ đi te nuôi 2 con ăn học.
12 Nguyễn Thế Anh 2002 11 Cha bắt cua, mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học.
13 Huỳnh Trung Nghĩa 2002 11 Cha làm thuê, mẹ buôn bán nuôi 2 con ăn học.
14 Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo 2002 11 Cha bắt cua, mẹ may giày nuôi 2 con ăn học.
15 Trần Thị Thúy Quỳnh 2002 11 Cha mẹ cho thuê bàn ghế nuôi 2 con ăn học.
16 Nguyễn Phương Duy 2001 12 Cha làm thuê nuôi 2 con đi học, mẹ nội trợ.

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VEFFA 2017
Huyện Cần Giờ

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Trần Văn Linh 1999 Cha làm thuê, mẹ mò cua bắt ốc nuôi 4 con ăn học. Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
2 Trần Thị Thanh Tuyền 1999 ĐH Gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, cha làm thuê nuôi 2 chị em đi học, mẹ nội trợ. Đại Học Luật
3 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 2000 12 Cha mẹ làm thuê, thường xuyên đi xa. Em sống với gia đình chị Hai.
4 Trần Hoàng Linh 2000 12 Mẹ đi làm thuê, cha bắt cua nuôi 2 con ăn học.
5 Nguyễn Thị Tường Vy 2001 11 Cha làm thuê, mẹ bán cá nuôi hai con đi học và một con nhỏ 4 tuổi.
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2001 11 Mồ côi cha, mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học.
7 Nguyễn Hồ Tuấn Cảnh 2001 11 Cha mẹ làm thuê nuôi 2 con đi học.
8 Nguyễn Thành Nhựt 2002 10 Cha bắt cua, mẹ may giày, nuôi 2 con ăn học.
9 Nguyễn Thị Kiều Nga 2002 10 Cha làm thuê nuôi 2 chị em ăn học.
10 Bùi Thị Anh Thư 2002 10 Cha bị tai nạn giao thông mất khả năng lao động, mẹ làm thuê nuôi cả gia đình và 2 con đang đi học.
11 Nguyễn Thị Diệu Thảo 2002 10 Cha chạy xe ôm, mẹ làm công nhân viên.
12 Nguyễn Hoài Linh 2002 10 Nhà 5 nhân khẩu, cha mẹ buôn bán nuôi 2 con đi học.
13 Bùi Thị Trúc Ly 2002 10 Cha mẹ đi te nuôi 2 con ăn học.
14 Nguyễn Thế Anh 2002 10 Cha bắt cua, mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học.
15 Huỳnh Trung Nghĩa 2002 10 Cha làm thuê, mẹ buôn bán nuôi 2 con ăn học.
16 Nguyễn Hùng Quốc Bảo 2002 10 Cha bắt cua, mẹ may giày nuôi 2 con ăn học.
17 Trần Thị Thúy Quỳnh 2002 10 Cha mẹ cho thuê bàn ghế nuôi 2 con ăn học.
18 Nguyễn Thị Thu Liên 2000 12 Cha làm thuê, mẹ buôn bán nuôi con và bà tuổi đã cao.
19 Nguyễn Phương Duy 2001 11 Cha làm thuê nuôi 2 con đi học, mẹ nội trợ.
20 Nguyễn Ngọc Thạch 2000 12 Cha đóng giày, mẹ nội trợ, 5 anh em đi học.
21 Huỳnh Kim Bích 2000 12 Cha vừa mất, mẹ rửa chén nuôi 3 con đi học.

Tỉnh Hà Giang

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Nguyễn Thị Lành 1999 ĐH Cha bị nhiễm chất độc màu da cam gián tiếp từ ông nội, bị câm điếc và không làm chủ được bản thân, mẹ bị nhiễm chất độc màu da cam gián tiếp từ ông ngoại, bị tâm thần mất năng lực hành vi dân sự, hiện em đang sống với ông bà nội, hoàn cảnh rất khó khăn. Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, được nhận thêm 100 USD từ nhà tài trợ

Tỉnh Bắc Ninh

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Nguyễn Đức Nhân 2000 12 Cha mất vì tai nạn lao động, mẹ làm dọn dẹp tại nhà hàng nuôi 2 anh em ăn học.

Các em người Khmer gốc Việt
Học bổng dành cho các em người Khmer gốc Việt ở Campuchia, hiện đang học đại học hoặc dự bị đại học ở Việt Nam

STT Họ và Tên Tên Việt Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Chea Muy Quách Văn Muối ĐH Gia đình có 6 người (cha, mẹ và 4 anh em). Anh hai có gia đình nhưng vẫn sống chung. Em trai thứ 4 bị ung thư máu. Em gái út đang đi học. Cha mẹ bán cơm, hủ tiếu bình dân. Đại học Y Dược Cần Thơ
2 You Sovanratanak ĐH Gia đình có 7 người (5 anh em, ba và chị dâu). Mẹ mất cách đây 3 năm. Gia đình ở trên nhà bè. Cha mất sức lao động. Thu nhập dựa vào em gái và anh trai đi làm thuê kiếm tiền. Đại Học Cần Thơ
3 Kit Chanda ĐH Gia đình có 5 người (cha, mẹ và 3 anh em). Gia đình ở trên nhà bè. Cha mẹ làm nghề cá và thu được khoảng 20,000 VND/ngày. Em trai út đang đi học. Em gái đang kiếm việc làm. Đại Học Cần Thơ
4 Vann Bophatuoch ĐH Gia đình 6 người (cha, mẹ và 4 chị em). Cha làm nông nhưng hiện đang mắc bệnh tim. Mẹ bán tạp hóa nuôi gia đình và lo chi phí thuốc men cho cha. Chị là sinh viên. Hai em đang học tiểu học. Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
5 Heng Kimheng Gia đình 5 người (cha, mẹ và 3 anh em). Gia đình buôn bán nhỏ, ở nhà thuê, không có khả năng cho em đi học. Em được tổng hội người Campuchia gốc Việt hỗ trợ một ít tiền để đi học dự bị đại học ở Việt Nam Dự bị đại học
6 Lim Chantha ĐH Ba bị mất sức lao động. Mẹ buổi sáng bán cá ở chợ, chiều đi làm mướn. Em trai đang đi học. Tổng thu nhập gia đình chưa tới 100 USD/tháng cho 4 người. Đại học Nguyễn Tất Thành
7 Le Mada ĐH Cha bệnh nặng đã qua đời. Gia đình còn thiếu nợ nhiều do lo chạy chữa cho cha. Me là nghề cạo gió giác hơi dạo, thu nhập bấp bênh. Em phải đi làm thêm để phụ mẹ. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Đại học Nguyễn Tất Thành
8 Yoeung Ann Dương Anh Phú ĐH Cha bị tai biến. Mẹ làm thuê. Nhà có 3 chị em. Chị hai bỏ nhà đi. Chị ba ở tù vì nghiện, để lại con nhỏ cho mẹ nuôi. Ông ngoại dạy tiểu học. Tài chính ngân hàng
9 Sok Vanna ĐH Gia đình ở trên nhà bè. Cha mẹ lớn tuổi không làm việc được. Ba người chị đã lập gia đình và theo chồng. Em vừa làm nghề mộc để kiếm tiền vừa đi học đến hết lớp 12. Em được tổng hội hỗ trợ cho đi học đại học ở Việt Nam. Học ngành xây dựng

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VEFFA 2016
Huyện Cần Giờ

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Huỳnh Thị Kim Thảo 1998 ĐH 3 con đi học, cha bắt cua, mẹ may giày Học Viện Cán Bộ TPHCM
2 Trần Văn Linh 1999 12 4 con đi học, cha làm thuê, mẹ đi mò cua bắt ốc
3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1998 ĐH 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ may giày Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật TPHCM
4 Trần Thị Tuyết Hoa 1998 ĐH 3 con đi học, cha làm thuê, mẹ may giày Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM
5 Trần Thị Thanh Tuyền 1999 12 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ nội trợ
6 Nguyễn Thị Thanh Nhi 1998 12 Cha mẹ bắt cá nuôi con ăn học
7 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 2000 11 Cha mẹ làm thuê, thường xuyên đi xa. Em sống với gia đình chị Hai
8 Nguyễn Thành Phương 2000 11 Cha mẹ làm thuê nuôi hai con ăn học
9 Trần Hoàng Linh 2000 11 Cha bắt cua nuôi hai con ăn học. Mẹ đi làm xa.
10 Nguyễn Thị Thanh Hiền 2001 10 Cha bán lá, mẹ nội trợ, 3 con đi học
11 Nguyễn Thị Tường Vy 2001 10 Cha làm thuê, mẹ bán cá, 2 con đi học, 1 con nhỏ 3 tuổi
12 Nguyễn Thị Yến Duyên 2001 10 Cha mẹ làm thuê, gia đình có 5 nhân khẩu, 2 con đi học, 1 mất sức lao động
13 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2001 10 Mồ côi cha, mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học
14 Nguyễn Hồ Tuấn Cảnh 2001 10 Cha chạy xe ôm, mẹ làm tổ trưởng, 2 con đi học

Tỉnh Hà Giang

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Nguyễn Thị Lành 1999 12 Cha bị nhiễm chất độc màu da cam gián tiếp từ ông nội, bị câm điếc và không làm chủ được bản thân, mẹ bị nhiễm chất độc màu da cam gián tiếp từ ông ngoại, bị tâm thần mất năng lực hành vi dân sự, hiện em đang sống với ông bà nội, hoàn cảnh rất khó khăn  4 triệu VND (thêm 2 triệu VND từ nhà tài trợ)

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VEFFA 2015
Huyện Cần Giờ

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình Ghi chú
1 Huỳnh Thị Kim Thảo 1998 12 3 con đi học, cha bắt cua, mẹ may giày
2 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1998 12 2 con đi học, cha chạy xe ôm, mẹ may giày
3 Phạm Văn Luân 1998 12 2 con đi học, cha bắt cua, mẹ may giày
4 Trần Văn Linh 1999 11 4 con đi học, cha làm thuê, mẹ đi mò cua bắt ốc
5 Phùng Minh Toàn 1998 12 2 con đi học, cha bắt cá, mẹ may lưới
6 Trần Thị Tú Trinh 1997 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ nội trợ Chỉ hỗ trợ chi phí thi đại học
7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1998 12 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ may giày
8 Trần Thị Tuyết Hoa 1998 12 3 con đi học, cha làm thuê, mẹ may giày
9 Trần Thị Thanh Tuyền 1999 11 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ nội trợ
10 Nguyễn Thị Ngọc Giang 1998 12 Cha làm ruộng nuôi 3 con ăn học, mẹ bệnh mất sức lao động, gia đình cận nghèo
11 Trần Thị Kiều Tiên 1998 12 Cha làm thuê nuôi 3 chị em ăn học, mẹ bệnh mất sức lao động, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
12 Nguyễn Thị Thanh Nhi 1998 11 Cha mẹ bắt cá nuôi con ăn học
13 Lê Thị Hiếu 1997 Cha mẹ làm thuê nuôi 3 người con ăn học, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo Chỉ hỗ trợ chi phí thi đại học
14 Nguyễn Thị Thu Hà 1998 12 Mồ côi mẹ, cha làm ruộng nuôi 4 chị em ăn học, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
15 Phan Thanh Quốc Huy 1998 12 Cha mẹ làm thuê nuôi 2 anh em đi học, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, gia đình khó khăn
16 Võ Hồng Sơn 1997 ĐH Cha mẹ làm thuê thu nhập không ổn định, nuôi 4 chị em ăn học, nhiều năm liền đạt học sinh khá, gia đình rất khó khăn. Cao Đẳng Điện Lực TPHCM

Tỉnh Long An

STT Họ và Tên Lớp Hoàn cảnh gia đình
1 Lê Trần Minh Thư 12 Cha mẹ dạy tiểu học nuôi ông bà và 2 chị em đi học.

Tỉnh Hà Giang

# Name Year of Birth Grade Family Status Notes
1 Bùi Đình Hội 1997 ĐH Bố mất do tai nạn, mẹ mất sức lao động, 3 con đi học Trường Sỹ Quan Chính Trị Bắc Ninh
2 Hoàng Thị Mai Lan 1997 ĐH Bố mất do tai nạn hiểm nghèo, mẹ làm công thuê, anh trai bỏ học để nuôi mẹ và em Đại Học Sư Phạm Hà Nội

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VEFFA 2014
Xã Tam Thôn Hiệp & An Thới Đông, huyện Cần Giờ

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình
1 Huỳnh Thị Kim Thảo 1998 11 3 con đi học, cha bắt cua, mẹ may giày
2 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1998 11 2 con đi học, cha chạy xe ôm, mẹ may giày
3 Phạm Văn Luân 1998 11 2 con đi học, cha bắt cua, mẹ may giày
4 Trần Văn Linh 1999 10 4 con đi học, cha làm thuê, mẹ đi mò cua bắt ốc
5 Phùng Minh Toàn 1998 11 2 con đi học, cha bắt cá, mẹ may lưới
6 Trần Thị Tú Trinh 1997 12 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ nội trợ
7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1998 11 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ may giày
8 Thi Kim Cẩm Ngân 1998 11 3 con đi học, cha làm thuê, mẹ buôn bán
9 Võ Minh Tú 1998 11 Mồ côi, ở với ông bà ngoại, cha bỏ đi, mồ côi mẹ, bà ngoại đan lưới thể thao
10 Trần Thị Tuyết Hoa 1998 11 3 con đi học, cha làm thuê, mẹ may giày
11 Trần Thị Thanh Tuyền 1999 10 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ nội trợ
12 Đỗ Hùng Mạnh 1998 11 Mồ côi cha, mẹ một mình nuôi 4 anh em, 2 con còn đi học, gia đình rất khó khăn
13 Nguyễn Thị Ngọc Giang 1998 11 Cha làm ruộng nuôi 3 con ăn học, mẹ bệnh mất sức lao động, gia đình cận nghèo
14 Trần Thị Kiều Tiên 1998 11 Cha làm thuê nuôi 3 chị em ăn học, mẹ bệnh mất sức lao động, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
15 Nguyễn Minh Cảnh 1998 11 Cha làm thuê nuôi bà nội già bệnh và 3 chị em ăn học, mẹ bệnh gan mất sức lao động, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
16 Nguyễn Thị Thanh Nhi 1998 11 Cha mẹ bắt cá nuôi con ăn học
17 Nguyễn Thị Bé Quỳnh 1998 11 Cha mẹ làm thuê nuôi 4 người con ăn học, gia đình rất khó khăn thuộc diện xóa đói giảm nghèo
18 Lê Thị Hiếu 1997 11 Cha mẹ làm thuê nuôi 3 người con ăn học, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
19 Nguyễn Chí Tâm 1998 10 Cha làm thuê, mẹ mất sức lao động, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
20 Võ Thị Thanh Nga 1996 ĐH Mồ côi cha, mẹ làm thuê nuôi ông ngoại già bệnh và 2 con ăn học, gia đình thuộc diện cận nghèo
21 Nguyễn Thị Thu Hà 1998 11 Mồ côi mẹ, cha làm ruộng nuôi 4 chị em ăn học, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
22 Phan Thanh Quốc Huy 1998 11 Cha mẹ làm thuê nuôi 2 anh em đi học, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, gia đình khó khăn.
23 Võ Hồng Sơn 1997 11 Cha mẹ làm thuê thu nhập không ổn định, nuôi 4 chị em ăn học, nhiều năm liền đạt học sinh khá, gia đình rất khó khăn.
24 Huỳnh Thị Thu Thảo 1996 ĐH Cha làm thuê nuôi 3 chị em đi học, mẹ mất sức lao động, đạt học sinh giỏi nhiều năm liền, gia đình rất khó khăn.

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG VEFFA 2013
Xã Tam Thôn Hiệp & An Thới Đông, huyện Cần Giờ

STT Họ và Tên Năm sinh Lớp Hoàn cảnh gia đình
1 Huỳnh Thị Kim Thảo 1998 10 3 con đi học, cha bắt cua, mẹ may giày
2 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1998 10 2 con đi học, cha chạy xe ôm, mẹ may giày
3 Phạm Minh Trung 1998 10 3 con đi học, cha bắt cua, mẹ nội trợ, ở nhà thuê
4 Nguyễn Văn Hải 1998 10 2 con đi học, cha làm thuê, mẹ nội trợ
5 Phùng Minh Toàn 1998 10 2 con đi học, cha mẹ đi mò cua bắt ốc
6 Trần Thị Tú Trinh 1997 11 cha làm thuê, mẹ nội trợ
7 Nguyễn Thị Trà My 1998 10 3 con đi học, cha làm thuê, mẹ nội trợ
8 Thi Kim Cẩm Ngân 1998 10 3 con đi học, cha làm thuê, mẹ buôn bán, ở nhờ nhà con gái
9 Võ Minh Tú 1998 10 Mồ côi, ở với ông bà ngoại, cha bỏ đi, mồ côi mẹ, bà ngoại đan lưới thể thao
10 Trần Thị Tuyết Hoa 1998 10 3 con học, cha làm thuê, mẹ nội trợ
11 Châu Tùng Hiếu 1998 10 Mồ côi cha, một mình mẹ làm thuê nuôi ông ngoại và Hiếu đi học, gia đình rất khó khăn
12 Đỗ Hùng Mạnh 1998 10 Mồ côi cha, mẹ một mình nuôi 4 anh em, 2 con còn đi học, gia đình rất khó khăn
13 Nguyễn Thị Ngọc Giang 1998 10 Cha làm ruộng nuôi 3 con ăn học, mẹ bệnh mất sức lao động, gia đình cận nghèo
14 Trần Thị Kiều Tiên 1998 10 Cha làm thuê nuôi 3 chị em ăn học, mẹ bệnh mất sức lao động, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
15 Nguyễn Minh Cảnh 1998 10 Cha làm thuê nuôi bà nội già bệnh và 3 chị em ăn học, mẹ bệnh gan mất sức lao động, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
16 Trần Thị Xuân Ni 1998 10 Cha chạy xe ôm, mẹ làm thuê nuôi 2 con ăn học, gia đình rất khó khăn, sống chung với bà ngoại, thuộc diện xóa đói giảm nghèo
17 Nguyễn Thị Bé Quỳnh 1998 10 Cha mẹ làm thuê nuôi 4 người con ăn học, gia đình rất khó khăn thuộc diện xóa đói giảm nghèo
18 Lê Thị Hiếu 1997 10 Cha mẹ làm thuê nuôi 3 người con ăn học, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
19 Nguyễn Chí Tâm 1998 10 Cha làm thuê, mẹ mất sức lao động, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
20 Võ Thị Thanh Nga 1996 12 Mồ côi cha, mẹ làm thuê nuôi ông ngoại già bệnh và 2 con ăn học, gia đình thuộc diện cận nghèo
21 Nguyễn Thị Thu Hà 1998 10 Mồ côi mẹ, cha làm ruộng nuôi 4 chị em ăn học, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo
22 Phan Thanh Quốc Huy 1998 10 Cha mẹ làm thuê nuôi 2 anh em đi học, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, gia đình khó khăn.
23 Võ Hồng Sơn 1997 10 Cha mẹ làm thuê thu nhập không ổn định, nuôi 4 chị em ăn học, nhiều năm liền đạt học sinh khá, gia đình rất khó khăn.
24 Huỳnh Thị Thu Thảo 1996 12 Cha làm thuê nuôi 3 chị em đi học, mẹ mất sức lao động, đạt học sinh giỏi nhiều năm liền, gia đình rất khó khăn.
25 Nguyễn Tấn Đạt 1997 10 Cha chạy xe ôm nuôi 2 anh em đi học, mẹ mất sức lao động, học sinh khá nhiều năm liền, gia đình khó khăn.

Leave a Comment

© 2024 VEF Fellows and Scholars Association
Powered By DynamiX