• open panel

Donors

Trang chủ | Thư ngỏ | Hình ảnh | Danh sách người nhận | Danh sách quyên góp | Hình thức quyên gópEnglish

 


QUỸ HỌC BỔNG VEFFA ĐÃ HÂN HẠNH NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SAU:
Danh sách còn tiếp tục cập nhật …

53Tran Chau 54Linh Nguyen 55Lien Tam 56Minh Tran 57Dung Hong 58Thi Ho 59Son Duong 60Ngoc Bui 61Nhu Nguyen 62VEF alumniAlumni Conference 201663Sandy Dang

STT Họ và Tên Ghi chú
1 Liem Phan
2 Hai Nguyen
3 Huyen Le VEF
4 Phuong Nguyen VEF
5 Dung Hong – Van Vo
6 Hiep Khong
7 Hien To
8 Minh Uong
9 Dung Nguyen
10 Son Le
11 Duc Phan
12 Nguyen Nam Giang
13 Anh Vu
14 Khue Nguyen
15 Tri Ngo
16 Binh Nguyen
17 Quyen Vuong VEF Board Member
18 Cuong Tran
19 Phuong Pham
20 Duc Nguyen
21 Loc Huynh
22 Thu Duong
23 Huong Ha
24 Be Kim Ngan
25 Huong Vu
26 Nhu Nguyen
27 Duc Le
28 Hung Nguyen
29 Nu Tang
30 Ngoc Bui
31 Duyen’s Lab
32 Dung Dam
33 Tuan Tran
34 Thanh Bui
35 Ly Tran
36 Hoan Ngo
37 Cuong Tran
38 Khoi Mai
39 Anh Tran
40 Nhung Nguyen
41 Hoa Phan
42 Canh Dang
43 Son Duong
44 Tien Tran
45 Mai Tran
46 Loan Vo
47 Doan Phung VASF & CESR
48 Nhu Nguyen
49 Hung Tran
50 Tan Trinh 51 Trang Nguyen 52 Anh Tran

cùng nhiều nhà hảo tâm giấu tên khác.

Số tiền còn lại vào ngày 28 tháng 10 năm 2018: $2684


 

Hãy chung tay giúp các em học sinh nghèo hiếu học Việt Nam bằng cách chia sẻ trang web này tới bạn bè của các bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Leave a Comment

© 2024 VEF Fellows and Scholars Association
Powered By DynamiX