ĐỐI TÁC VÀ NHÀ TÀI TRỢ

Tài trợ chính và in ấn phát hành: Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đồng tài trợ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina (VNG)