GIỚI THIỆU DỰ ÁN LABCONNECT

Những tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ trong những thập niên gần đây không chỉ cải thiện rõ rệt đời sống con người mà còn làm thay đổi vị thế của nhiều quốc gia trên bản đồ chính trị thế giới. Sự xuất hiện và phát triển của những cường quốc công nghệ mới như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan không khỏi khiến chúng ta đặt câu hỏi: Việt Nam đang ở đâu so với mặt bằng khoa học công nghệ thế giới?

Gần đây, Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ để nắm bắt cơ hội đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Chúng ta đã bắt đầu tập trung đầu tư tiền của xây dưng các quỹ nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, gửi người đi nước ngoài đào tạo và tìm kiếm những cơ hội hợp tác nhằm tìm cách cải thiện tình trạng lạc hậu của nền khoa học và công nghệ nước nhà.

Với hơn 300 nhà khoa học trẻ đang được đào tạo và làm việc tại những phòng thí nghiệm lớn trong các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, Hội Nghiên cứu sinh và Học giả Quỹ Giáo dụcViệt Nam (VEFFA) đang có những cầu nối tiềm năng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khoa học và công nghệ. Hơn ai hết, những nghiên cứu sinh Việt Nam là người hàng ngày tiếp xúc với các công nghệ tiên tiến, thao tác trên những thiết bị tối tân, và làm việc trực tiếp với những nhà khoa học tầm cỡ quốc tế. Họ sẽ là cầu nối ban đầu hiệu quả và thiết thực nhất cho việc trao đổi lâu dài giữa hai bên.

Dự án LabConnect - "Giới thiệu một số phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ và cầu nối hợp tác" - của VEFFA được triển khai nhằm hướng đến nỗ lực cải thiện trên. Mục đích của dự án nhằm xuất bản một cuốn cẩm nang nhỏ giới thiệu về các phòng thí nghiệm nơi các nghiên cứu sinh VEFFA đang học tập và làm việc. Trong cuốn sách này, mỗi nghiên cứu sinh sẽ giới thiệu về phòng lab nơi mình đang làm việc, công nghệ và dự án mình đang hoặc đã tham gia nghiên cứu phát triển, và các thiết bị cụ thể mình đang sử dụng.

  • Cuốn sách này sẽ giúp những nhà nghiên cứu và quản lý ở Việt Nam nắm bắt được các hướng phát triển về công nghệ trên thế giới, có cơ hội trao đổi học thuật và kinh nghiệm sử dụng thiết bị để tránh tình trạng lãng phí trong đầu tư thiết bị không đồng bộ, không phù hợp với nghiên cứu.
  • Cuốn sách cung cấp cho các cá nhân và tổ chức ở Việt Nam những đầu mối liên lạc (là những nghiên cứu sinh VEF) để xúc tiến quan hệ hợp tác giữa các phòng thí nghiệm, trao đổi chuyên gia, thăm quan học hỏi, tổ chức hội thảo.
  • Cuốn sách tạo điều kiện cho những nghiên cứu sinh đang làm việc tại nước ngoài quảng bá hướng nghiên cứu của mình về Việt Nam, mở rộng quan hệ nghiên cứu, làm cầu nối hợp tác và gây dựng uy tín. Điều này giúp họ nắm bắt được nhu cầu phát triển của Việt Nam để định hướng nghề nghiệp, đồng thời tìm được nguồn cộng tác cho nghiên cứu trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Đối tượng độc giả mà cuốn sách hướng đến bao gồm: các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nước và quan tâm tới các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ với nước ngoài, như Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thí nghiệm, các công ty, cá nhân đang đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ. Cuốn sách còn có ích cho những sinh viên Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội du học nước ngoài.

Cuộc thi LabConnect